Phone: 07191002030

شبانه روزی

info@pardis-hospital.ir

خدمات در منزل

سه شنبه 15 آذر 1401
بازدید: 504

درمانگاه پردیس به منظور آسایش و رفاه حال شهروندان عزیز خدمات پزشکی در منزل را به شرح زیر ارائه می دهد:

 ارائه ی کلیه ی خدمات پزشکی و بیمارستانی در منزل
 خدمات ویژه پرستاری در منزل
 درمان زخم بستر به روش مدرن
 نوار قلب ، انواع تزریقات و پانسمان
 فیزیوتراپی و بازتوانی در منزل
 مراقبت از بیمار و سالمند در بیمارستان و منزل
 نمونه گیری آزمایشات و ارسال به آزمایشگاه
 ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به منزل
 ارسال دستگاه مهتابی مخصوص زردی نوزاد